راهنما

کمی درباره قم فود و بخش های آن بخوانید

کاربران

كاربران در قم فود دو دسته اند: كاربران ثبت نام کرده اند و وارد پنل خود شده اند و كاربرانی ک ثبت نام نکرده اند و یا ثبت نام کرده اما وارد پنل خود نشده اند که از نظر قم فود همانند کاربران ثبت نام نکرده می باشند.

دسته اول كاربران از امکاناتی نظیر دادن امتیاز ۱ تا ۵ به واحد ها، دادن نظر یا ارسال پیام برای واحد ها و نظر دهی به مطالب بلاگ بهره مند می شوند.

هر کاربر با یک شناسه کاربری منحصر به فرد در سایت شناسایی می شود. هر کاربر صفحه ای مخصوص به خود دارد که اطلاعاتی هم چون نام کاربری، تصویر پروفایل، نشان های کاربر، نام و نام خانوادگی (در صورت موجود بودن) و اطلاعاتی دیگر را نمایش می دهد.

خدمات اختصاصی قم فود منحصر به اعضای دسته اول یعنی کاربرانی که ثبت نام کرده اند می باشد.

كاربران دسته دوم فقط می توانند اطلاعات صفحه های مختلف را مشاهده کنند و هیچ گونه دسترسی برای ایجاد یا تغییر ندارند.

البته گفتنی ست امکان ارسال نظر در صفحات راهنما برای تمامی كاربران چه دسته اول و چه دسته دوم با سیستم disqus فراهم شده است.

قم فود در قبال اطلاعات کابران خود را مسول می داند و بر طبق سند حریم خصوصی در حفظ و نگهداری اطلاعات کاربران نهایت تلاش خود را دارد.