کاور رستوران البرز

رستوران البرز

از رستورانهایبلوار امین

غذای اصلی

17000تومان
چلو خورشت فسنجان
10000تومان
باقلا پلو اضافه
5500تومان
چلو سفید
18000تومان
ته چین مرغ
22000تومان
ته چین گوشت و بادمجان
18500تومان
زرشک پلو با مرغ
23000تومان
لوبیا پلو با گوشت تکه ای
21500تومان
چلو ماهی قزل آلا
34500تومان
چلو گوشت
41500تومان
باقلا پلو با گردن
43000تومان
باقلا پلو با ماهیچه
19000تومان
چلو کباب لقمه زعفرانی
36000تومان
چلو بختیاری
30500تومان
چلو کباب برگ ممتاز
48500تومان
چلو شیشلیک
44000تومان
چلو کباب سلطانی
49500تومان
چلو کباب ویژه

پیش غذا

6000تومان
ترشی زیتون
5000تومان
زیتون تازه
7000تومان
زیتون پرورده
5000تومان
ماست موسیر محلی
5000تومان
سالاد فصل
4000تومان
سالاد شیرازی
11500تومان
کشک بادمجان
5000تومان
سوپ روز

دسر

6000تومان
ژله
6000تومان
دسر سوهان
5000تومان
چای سوهان