کاور فست فود برگرخونه

فست فود برگرخونه

از فست فودهایشهرک قدس

ساندویچ

8700تومان
چیز برگر
7900تومان
همبرگر مخصوص
12700تومان
گوشت و مرغ
12500تومان
دبل برگر
15800تومان
ویژه برگر
12800تومان
برگر خونه
برگر گوشت . فیله مرغ . هات داگ . قارچ . پنیر .