کاور رستوران دهکده غذا

رستوران دهکده غذا

از رستورانهایزنبیل آباد

غذای اصلی

6000تومان
چلو خورشت قیمه بادمجان
6000تومان
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
6000تومان
چلو خورشت قورمه سبزی
8000تومان
چلو خورشت فسنجان
14000تومان
سبزی پلو با ماهی قزل آلا
9000تومان
زرشک پلو با مرغ زعفرانی
9000تومان
چلو کباب کوبیده
10000تومان
چلو کباب میکس معمولی
14000تومان
چلو کباب میکس مخصوص
دو رو
14000تومان
چلو کباب قفقازی
16000تومان
چلو کباب بختیاری
22000تومان
چلو گوشت گردن
22000تومان
چلو گوشت ماهیچه
23000تومان
چلو کباب برگ مخصوص گوسفندی
25000تومان
چلو کباب مخصوص سلطانی