کاور فست فود شهر ما

فست فود شهر ما

از فست فودهایبلوار امین

پیتزا

12500تومان
مرغ کنتاکی سه تیکه
10000تومان
مرغ کنتاکی دو تیکه
11500تومان
ویژه
10500تومان
قارچ و پنیر
11000تومان
سبزیجات
14000تومان
رژیمی (قارچ و مرغ)
13000تومان
پپرونی تند
15000تومان
سالامی
13000تومان
یونانی
12500تومان
مخلوط
15000تومان
بلونیز (قارچ و گوشت)
12000تومان
شهر ما (مخصوص)

دسر

2000تومان
سالاد مکزیکی
1500تومان
سالاد کلم
2000تومان
سالاد فصل

پیش غذا

6500تومان
سیب زمینی و قارچ سوخاری
4500تومان
سیب زمینی سرخ شده
6000تومان
قارچ سوخاری